top of page

Onze klanten zijn profit en non-profit organisaties.  Daarnaast hebben wij ook opdrachten aanvaard van Private Equity organisaties voor de waarde-creatie van de portfolio

 

Onze klanten zoeken nieuwe en innovatieve wegen om waarde te creëren door hun sourcingprocessen en ketens vanuit strategisch perspectief in te richten. In die ambitie, kwamen ze veelal tot de conclusie dat daarvoor onvoldoende eigen sourcingkennis, ervaring en competenties binnen de organisatie aanwezig is. Een beroep doen op de grondleggers van SourceManagement was een logische stap.  SourceManagement in een grote verscheidenheid van branches actief. We noemen:

Adviesbureaus  |  Bank- en Verzekeringswezen   |   ICT   |   Luchtvaart   |   Sociale zekerheid   |   Uitgeverijen   |   Rijksoverheid   |   Drinkwater   |  Woningbouwcorporaties   |   Bouwsector    |    Toerisme  |  Private Equity

ONZE KLANTEN

bottom of page