top of page

SourceManagement heeft een kern focus op waarde-creatie voor organisaties. De integrale aanpak van de primaire sources (bronnen) zoals menselijk kapitaal, derde partijen en financiële middelen leidt tot een rendabele symbiose voor organisaties. Deze unieke symbiose  (uit het Griekse: συν: samen; βιοσις: levend) creëert voor organisaties een duidelijk en herkenbaar permanent onderscheidend vermogen.

De sourcingfunctie

De sourcingfunctie, die waarde toevoegt, neemt in toenemende mate binnen organisaties een strategische plaats in. De druk op organisaties om zich te onderscheiden op de markten (zowel op de verkoop- als de sourcingmarkten) zijn belangrijke drijfveren. Organisaties worden zich meer en meer bewust van de waarde-creatie van een professioneel ingerichte sourcingfunctie voor een efficiënte en effectieve organisatie en keten.

De korte termijn oriëntatie

De korte termijn oriëntatie van het traditionele inkoopdenken zoals onder meer het najagen van hoge kortingspercentages, het gedrag van, we zullen die leverancier wel even….  en afhankelijkheid van leveranciers zien als een bedreiging wordt ingenomen door het nieuwe denken dat een duidelijke focus heeft op competenties, op strategische flexibiliteit, op vertrouwen gericht op het creëren van waarden.

Het innovatie gedachtengoed

Dit innovatieve gedachtegoed levert een belangrijke bijdrage aan de waarde-creatie en continuïteit van organisaties. Nieuwe werkvormen binnen en tussen organisaties zijn nodig om antwoorden te geven op actuele sourcing vraagstukken. 

 

Het inrichten van aan de ene kant efficiënte organisaties en ketens en aan de andere kant effectieve interne en externe relaties betekent dat het traditionele inkoopdenken wordt verlaten, en wordt vervangen door een nieuw paradigma: SourceManagement.

ONS DENKEN

bottom of page