top of page

SourceManagement assisteert, ondersteunt en werkt samen aan sourcingvraagstukken met gerenommeerde organisaties. Best practice, diepgaande theoretische kennis en ervaringen zijn gecombineerd tot praktische en heldere werkwijzen, methodieken en instrumenten om de Sourcing doelen van organisaties te realiseren.

SourceManagement maakt het mogelijk om inzichten te verkrijgen in sourcingprocessen. Op basis daarvan verbeteringen te definiëren, te realiseren en structureel te borgen. Bovendien ondersteunt Sourcemanagement organisaties om (lange termijn) effecten van beslissingen of beleidsmaatregelen op zowel strategisch, financieel, operationeel als organisatorisch gebied zichtbaar, documenteerbaar, bespreekbaar en verbeterbaar te maken.

SourceManagement, uw partner voor:

Strategic Sourcing van strategievorming tot en met uitvoering
 1. Verandermanagement vraagstukken;

 2. Inrichten en optimaliseren van Sourcingfunctie;

 3. Competentie ontwikkeling

  • Begeleiden (startende) Sourcing managers

  • Trainingen en workshops​

Best Value Sourcing
 1. Kosten reductie
   

 2. Marge verbeteringen

Management
 1. Programma- en project Management;
   

 2. Invulling tijdelijk management;
   

 3. CPO as a service.

ONZE AANPAK

bottom of page